..:: اخبار سال تحصیلی 1401-1400 ::..

 

 

*** دانش آموزان برتر سال تحصیلی 1401-1400 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف ***

*** برنامه برگزاری کلاسهای درسی حضوری - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - اسفندماه 1400 و فروردین ماه 1401 ***

*** برنامه برگزاری کلاسهای درسی حضوری - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - دی ماه و بهمن ماه 1400 ***

*** برنامه امتحانات حضوری نوبت اول - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - سال تحصیلی 1401-1400 ***

*** لباس فرم دانش آموزان دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف در سال تحصیلی 1401-1400 ***

*** لباس فرم دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان غیردولتی هوشمند هدف در سال تحصیلی 1401-1400 ***

*** فرم ثبت نام اینترنتی برای سال تحصیلی 1401-1400 ***

*** شماره حساب دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف ***

*** شماره حساب پیش دبستانی و دبستان غیردولتی هوشمند هدف ***

*** امکانات مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند هدف در یک نگاه ***

*** موفقیتهای مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند هدف در یک نگاه ***

*** مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند پسرانه هدف در یک نگاه ***

*** سامانه برگزاری کلاسهای آنلاین مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند هدف ***

*** آشنایی با کادر اداری و آموزشی مجتمع آموزشی غيردولتی هوشمند پسرانه هدف ***